κωλο-

формы словаβ
κωλο-
первая часть сложных слов, означ. ;
1) зад:
          κωλόπανο; — ;
2) незначительность чего-л., презрительное отношение к чему-л. :
          κωλοεφημερίδα —#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово зад? — κωλο-
как на (ново)греческом будет слово незначительность? — κωλο-
как на (ново)греческом будет слово презрительное отношение? — κωλο-
как с (ново)греческого переводится слово κωλο-? — зад, незначительность, презрительное отношение


ξαγορασμόςπρότυποςΚύπριαεπτάαθλιοςκώκθηλυκώνωοικοδομικήδίςαμμουδαυδροβιολογίαλιλάασδερεύωνερόσκυλλοφθειρίασηπενιχρότητααμάρτυροςξεστουπωτήριπολύτιμοςιριδισμόςπυροβολώ
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit