ρασοφόρ|ος

формы словаβ
ρασοφόρ|ος
1. носящий рясу, являющийся священником;

2. (о) священник



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово носящий рясу? — ρασοφόρος
как на (ново)греческом будет слово являющийся священником? — ρασοφόρος
как на (ново)греческом будет слово священник? — ρασοφόρος
как с (ново)греческого переводится слово ρασοφόρος? — носящий рясу, являющийся священником, священник


αυτοχρωμίακρουνηδόνκαλοθωρώαποσταθεροποίησηαπολεπίζομαιαμπραγιάζλαμπαδηφορίαδευτεαυτενέργητοςσφακελούμαιφκιάριξεκακιώνωαραδιαστάκηροποιόςαποτρελαίνωξεδιαλέγωζουριάρηςμαλαχτικόοκέλαάλογοςγυναικοθήρας




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit