φτάνω

формы словаβ
φτάνω
(αόρ. εφτασα) 1. 1) добираться; приходить; прибывать; приезжать;
          ~ μέχρι τής κορυφή — добраться до вершины;
          έφτασαν νέα εμπορεύματα — [phrase]прибыли новые товары[/phrase];
          έφτασα! — [phrase]иду! сейчас!, сию минуту! я здесь!, вот я![/phrase];
2) перен. приходить, наступать (о времени);
          ~ει ο χειμώνας — [phrase]наступает зима[/phrase];
          έφτασε η στερνή του ώρα — [phrase]настал его последний час[/phrase];
          έφτασε η ώρα τών λογαριασμών — [phrase]настал час расплаты[/phrase];
3) дойти до..., достичь (какοго-л. места, момента, состояния и т. п.);
          αυτός μού ~ει ως τόν ώμο — [phrase]он мне по плечо[/phrase];
          τό μονοπάτι ~ειώς τήν κορφή τού βουνού — [phrase]тропинка доходит до вершины горы[/phrase];
          η φήμη του έφτασε ακόμη καί στό Πάρισι — [phrase]слава ο нём дошла до Парижа[/phrase];
          όσο ~ει τό μάτι — [phrase]насколько видит глаз[/phrase];
          ~ στά άκρα — дойти до крайности, до крайней точки;
          τό πράγμα έφτασε στό απροχώρητο — [phrase]дело зашло в тупик[/phrase];
          ~ στό άκρον άωτον — [phrase]дальше ехать некуда[/phrase];
          ~ σέ απόγνωση — доходить до отчаяния;
4) достигать, добиваться (чего-л.);
          ~ στό σκοπό μου — добиться своей цели;
5) перен. доходить, достигать (до чьего-л. слуха и т. п.);
          αυτό δεν έφτασε ώς τ' αυτιά μου — [phrase]я этого не слышал[/phrase];
          ως εκεί ~ει τό μυαλό μου — [phrase]это я ещё могу попять[/phrase];
          τό μυαλό μου δέν ~ει ώς εκεί — [phrase]это выше моего понимания[/phrase];
6) быть достаточным, хватать;
          ~ει καί περισσεύει — более чем достаточно;
          δέκα δραχμές μού ~ουν — [phrase]десять драхм мне хватит[/phrase];
          αυτό μέ (или μού) ~ει — [phrase]с меня довольно[/phrase];
          ~ουν πιά τά πείσματα — [phrase]довольно упрямиться[/phrase];
          σά νά μή μάς έφταναν όλα τ' άλλα! — [phrase]только этого нам не хватало![/phrase];
7) απρόσ. достаточно, хватит, довольно;

===
          ~ει μόνο νά θυμηθείς... — [phrase]только бы тебе не забыть[/phrase];
          δέν ~ει, ότι... — [phrase]мало того(__,__) что...[/phrase];

2. 1) догонять; настигать; достигать;
2) перен. догнать (кого-л.); сравняться (с кем-л.);
          τόν έφτασα στά μαθηματικά — [phrase]я его догнал по математике[/phrase];
          καμμιά δέν τή ~ει στην ομορφιά — [phrase]никто не может сравниться с ней красотой[/phrase];
          έφτασε τή μάν(ν)α τής στό μπόϊ — [phrase]ростом сна догнала свою мать[/phrase];
3) доставать;
          φτάσε μου τό βιβλίο από τό απάνω ράφι — [phrase]достань мне книгу с верхней полки[/phrase];
4) срывать, рвать, собирать (плоды с деревьев);

===
          λέει ό, τι φτάσει — [phrase]он говорит всё(__,__) что придёт в голову[/phrase];
          έφτασε τό μαχαίρι στό κόκκαλο — [phrase]дальше ехать некуда[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово добираться? — φτάνω
как на (ново)греческом будет слово приходить? — φτάνω
как на (ново)греческом будет слово прибывать? — φτάνω
как на (ново)греческом будет слово приезжать? — φτάνω
как на (ново)греческом будет слово приходить? — φτάνω
как на (ново)греческом будет слово наступать? — φτάνω
как на (ново)греческом будет слово дойти? — φτάνω
как на (ново)греческом будет слово достичь? — φτάνω
как на (ново)греческом будет слово достигать? — φτάνω
как на (ново)греческом будет слово добиваться? — φτάνω
как на (ново)греческом будет слово доходить? — φτάνω
как на (ново)греческом будет слово достигать? — φτάνω
как на (ново)греческом будет слово быть достаточным? — φτάνω
как на (ново)греческом будет слово хватать? — φτάνω
как на (ново)греческом будет слово достаточно? — φτάνω
как на (ново)греческом будет слово хватит? — φτάνω
как на (ново)греческом будет слово довольно? — φτάνω
как на (ново)греческом будет слово догонять? — φτάνω
как на (ново)греческом будет слово настигать? — φτάνω
как на (ново)греческом будет слово достигать? — φτάνω
как на (ново)греческом будет слово догнать? — φτάνω
как на (ново)греческом будет слово сравняться? — φτάνω
как на (ново)греческом будет слово доставать? — φτάνω
как на (ново)греческом будет слово срывать? — φτάνω
как на (ново)греческом будет слово рвать? — φτάνω
как на (ново)греческом будет слово собирать? — φτάνω
как с (ново)греческого переводится слово φτάνω? — добираться, приходить, прибывать, приезжать, приходить, наступать, дойти, достичь, достигать, добиваться, доходить, достигать, быть достаточным, хватать, достаточно, хватит, довольно, догонять, настигать, достигать, догнать, сравняться, доставать, срывать, рвать, собирать


Παναμέζοςεγκόσμιοςκοτσάνιγκαρσόνχλίανσηπέταλορινολαλίατοσοσδάμολογάωπεριβόητοςκλούφιηλιοτυπίαβαϊόκλαδοβενζιναντλίαγκαρσόνιγνάψιμοσπήλαιοκαλοστεκάμενοςπροζύμιαστέριμικροτέχνημα
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit