δεόντως

формы словаβ
δεόντως
надлежащим образом, как полагается, как следует



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово надлежащим образом? — δεόντως
как на (ново)греческом будет слово как полагается? — δεόντως
как на (ново)греческом будет слово как следует? — δεόντως
как с (ново)греческого переводится слово δεόντως? — надлежащим образом, как полагается, как следует


ξερνωλυτρωτικόςβρωματολογίααυτοκινητάμαξαλασπερόςψυχρήλατοςισοτελήςαεριοποίησηλογυρίστραβόσκησηαυγουλούμπανάνααλγεβριστήςαιτώναυτοαθμολογούμαιτρελλόςχαμαιπετήςαστεροφεγγήςδυσκολογιάτρευτοςμεγαλόθυμοςώστε




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit