παλληκάρι

формы словаβ
παλληκάρι
το 1) мужественный человек; храбрец, смельчак; удалец; молодчина; (добрый) молодец (нар.-поэт.);
          στάθηκε ~ — [phrase]он держался молодцом[/phrase];
2) парень; малый;
          έχει ενα ~ καί δυό κορίτσια — [phrase]у него один сын и две дочери[/phrase];
          είναι ~ ακόμα — [phrase]он ещё холостой[/phrase];

===
          ~ τής φακής — «герой за столом», бахвал, хвастун;
          τά ~α — храбрецы, орлы;
          τό καλό τό ~ ξέρει κι' άλλο μονοπάτι — погов. [phrase]доброму молодцу всё по плечу, он найдёт выход из положения[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово мужественный человек? — παλληκάρι
как на (ново)греческом будет слово храбрец? — παλληκάρι
как на (ново)греческом будет слово смельчак? — παλληκάρι
как на (ново)греческом будет слово удалец? — παλληκάρι
как на (ново)греческом будет слово молодчина? — παλληκάρι
как на (ново)греческом будет слово молодец? — παλληκάρι
как на (ново)греческом будет слово парень? — παλληκάρι
как на (ново)греческом будет слово малый? — παλληκάρι
как с (ново)греческого переводится слово παλληκάρι? — мужественный человек, храбрец, смельчак, удалец, молодчина, молодец, парень, малый


φυσιολάτριςαμφίδετοςιχθυογραφίαπολυτέλειασανιδόσκαλαξεμαυλίζωζουμπούλικορφολογάωφιλοτεχνικόςκουρίταδοκιμαστικάεπακόλουθοάστυπαράσημογαλλομάθειασοκολατόχρουςωφελιμίστριααπολήγωξεκάμωμαενδο-γινατώνω
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit