πάς

формы словаβ
πάς
(παντός), πάσα, πάν 1) весь;
          ~ ο λαός — весь народ;
          (οί) πάντες — все;
          λέγω τήν πασαν αλήθεια — говорить всю или чистую правду;
          πάση δυνάμει — всеми силами;
          καταβάλλω πασαν προσπάθειαν — прилагать все усилия; всячески стараться;
          εν πάση σπουδή — как можно скорее;
2) всякий, каждый, любой;
          εν πάση περιπτώσει — во всяком случае;
          εις πάσαν περίστασιν — в любом случае;
          πάς Έλλην — каждый грек, любой грек;
          πάση θυσία — любой ценой;
          υπό πάσαν επιφύλαξιν — со всяческими оговорками;
          διά πάν ενδεχόμενον — на всякий случай;
          διά (или εκ) παντός τρόπου — всеми, любыми средствами, любым способом;

===
          πρό παντός или πρό πάντων — а) в первую очередь, прежде всего; б) главным образом, особенно;
          γιά πάντα или διά παντός — навсегда;
          άπαξ διά παντός или μιά γιά πάντα — раз и навсегда;
          τέλος πάντων — наконец, в конце концов;
          τέλος πάντων! — [phrase]ладно, не будем говорить об этом![/phrase];
          τί θέλει αυτός τέλος πάντων; — [phrase]чего же он в конце концов хочет?[/phrase];
          σώπα τέλος πάντων — замолчи же, наконец;
          πάσα αρχή δύσκολος — посл. [phrase]лиха беда - начало[/phrase];
          αρχή τό ήμισυ του παντός — [phrase]хорошее начало - половина дела[/phrase];
          ου παντός πλείν εις Κόρινθον — погов. [phrase]не все это могут; не всем это доступно[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово весь? — πάς
как на (ново)греческом будет слово всякий? — πάς
как на (ново)греческом будет слово каждый? — πάς
как на (ново)греческом будет слово любой? — πάς
как с (ново)греческого переводится слово πάς? — весь, всякий, каждый, любой


βούραδόμινοσυμφοιτητήςδιεθνιστικόςκούρσαανήχθηνμουεζίνηςσυνιστώκιγκαλερίααντίφρασιςδόλιαπαγοθραύστηςευψυχίασυνταγματάρχηςφλομώνωαντιβόλιαμαλγαμάτωσηάπαξκερδοσκοπικόςδιοκολλώαποσόβηση
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit