εικοσαήμερ|ος

формы словаβ
εικοσαήμερ|ος
двадцатидневный



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово двадцатидневный? — εικοσαήμερος
как с (ново)греческого переводится слово εικοσαήμερος? — двадцатидневный


χειρούργησηαλατάςογδοήκονταξεμανταλώνωτραγικότητασύρτιςδιαιτήσιμοςαντιπρόσωποςυπουρίδασκότισηκαλοκάθομαιδέσμευσηχωνευτόνπρογεφυρώμαγεάνθρακοςεξηντατρίχηςευθύρραμφοςπέμπωδιεπάγηνλεμφατικόςπολυπρόσωπος





        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit