μυθομανία

формы словаβ
μυθομανία
η 1) страсть выдумывать или рассказывать фантастические истории, приключения;
[x:trans]страсть выдумывать фантастические истории, страсть рассказывать фантастические истории;страсть выдумывать фантастические приключения, страсть рассказывать фантастические приключения;[/x:trans]
2) мед. мифомания#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово страсть выдумывать или рассказывать фантастические истории? — μυθομανία
как на (ново)греческом будет слово приключения? — μυθομανία
как на (ново)греческом будет слово страсть выдумывать фантастические истории? — μυθομανία
как на (ново)греческом будет слово страсть рассказывать фантастические истории? — μυθομανία
как на (ново)греческом будет слово страсть выдумывать фантастические приключения? — μυθομανία
как на (ново)греческом будет слово страсть рассказывать фантастические приключения? — μυθομανία
как на (ново)греческом будет слово мифомания? — μυθομανία
как с (ново)греческого переводится слово μυθομανία? — страсть выдумывать или рассказывать фантастические истории, приключения, страсть выдумывать фантастические истории, страсть рассказывать фантастические истории, страсть выдумывать фантастические приключения, страсть рассказывать фантастические приключения, мифомания


φεμινισμόςΒερολινέζοςεκπίπτωλιθοτριψίαφαιδρυντικόςκενολογώζωοτροφήπροφορικόςφωνόγραφοςπεριττεύωεύελπιςήθημακυβίζωαμαξουργείοστραταρχικόςεδώδιμαεσοχάςπαροχετευτικότηταεκατοντάχροναμώμοςενδοφλεβίως
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit