γινώσκω

формы словаβ
γινώσκω
(αόρ. έγνων, παθ. αόρ. εγνώσθην) узнавать, познавать; знать;
          ~ τήν γαλλικήν — знать французский язык, владеть французским языком;
          εγνώσθη βραδύτερον, ότι... — [phrase]позже стало известно(__,__) что...[/phrase];
          καθ' ά ~... — [phrase]насколько мне известно...[/phrase];

===
          επιστήμων εγνωσμένης ικανότητος — известный, выдающийся учёный;
          γνώθι σαυτόν — [phrase]познай самого себя[/phrase];
          δέν έχει τό γνώθι σαυτόν — [phrase]он переоценивает себй, он высокого мнения о себе[/phrase];
          ~ομαι — становиться известным#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово узнавать? — γινώσκω
как на (ново)греческом будет слово познавать? — γινώσκω
как на (ново)греческом будет слово знать? — γινώσκω
как с (ново)греческого переводится слово γινώσκω? — узнавать, познавать, знать


σορόπιασμααλληλόχρεοςτέζατραγικοκωμικόςψιθύρισμααντινομίαξαναδοκιμάζωαντιπεριφερειάρχηςέπαεαναφτερουγίζωποδίτσανανοφυίαδαγκανιάρηςαρρενογονίααπομαγνητίζωφτύμαπύραυλοςκλιματόβεργαχνούςανθρωπισμόςκαλωδιωμένος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit