ενδιαφέρον

формы словаβ
ενδιαφέρον
(-οντος) τό интерес, заинтересованность;
          δείχνω (или επιδεικνύω) ~ — проявлять интерес;
          παρακολουθώ κάτι μέ ~ (или μετ' ~οντος) — наблюдать, следить (__за чём-л.__) со вниманием, с интересом; [x:index]наблюдать со вниманием,наблюдать с интересом ;следить со вниманием,следить с интересом[/x:index]
          εχω (или παρουσιάζω) ~ — представлять интерес;
          έχω ~ εις τι — быть заинтересованным в чём-л.;
          προκαλώ τό ~ (γιά κάτι) — вызывать интерес, возбуждать интерес (к чему-л.); интересовать, заинтересовывать (чём-л.)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово интерес? — ενδιαφέρον
как на (ново)греческом будет слово заинтересованность? — ενδιαφέρον
как с (ново)греческого переводится слово ενδιαφέρον? — интерес, заинтересованность


στέγασμαμισοχείμωνοαστοχιάρηςδιπλοκαθίζωκόμμαθεματοφύλακαςζουμπούλιμένωεκμαυλισμόςμπέμπεληχαμηλώνωεπανθώαγροτικόβρωμόγεροςπρωταγωνιστώαρβαλάωκάταρξηαιμοπότηςβρέξηερπετώδηςεξοίδηση
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit