αναπόλυτ|ος

формы словаβ
αναπόλυτ|ος
1) неотвязанный, неразвязанный;
2) неосвобождённый; неосвобождаемый; не могущий быть освобождённым;
3) неуволенный; которого невозможно уволить#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово неотвязанный? — αναπόλυτος
как на (ново)греческом будет слово неразвязанный? — αναπόλυτος
как на (ново)греческом будет слово неосвобождённый? — αναπόλυτος
как на (ново)греческом будет слово неосвобождаемый? — αναπόλυτος
как на (ново)греческом будет слово не могущий быть освобождённым? — αναπόλυτος
как на (ново)греческом будет слово неуволенный? — αναπόλυτος
как на (ново)греческом будет слово которого невозможно уволить? — αναπόλυτος
как с (ново)греческого переводится слово αναπόλυτος? — неотвязанный, неразвязанный, неосвобождённый, неосвобождаемый, не могущий быть освобождённым, неуволенный, которого невозможно уволить


ποδοσφοιρικόςαπετονιάελαφρόκαρδοςμπρόκκολοπευκόδασοςαυτόφωτοςάρμενοανθοβολιάΑμμώνειοπλούτισμαεπακούωοντουλάρωανευφημώακτινοειδήςσυνδέομαιδιαπεπιστευμένοςμονόκερωςβυσμάτωμααναφρούμασμακατασπαταλώγράφα
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit