συγκεντρώνω

формы словаβ
συγκεντρώνω
1) сосредоточивать, концентрировать (тж. перен.); группировать; собирать, накапливать (тж. перен.); массировать (воен.);
          ~ δυνάμεις — сосредоточивать, накапливать силы; собираться с силами;
          ~ γραμματόσημα — собирать марки;
          ~ τά απαιτούμενα στοιχεία — собирать необходимые данные;
          ~ τίς σκέψεις (ιδέες) μου — сосредоточить свои мысли;
          ~ τήν προσοχή (τίς προσπάθειες) μου — сосредоточить своё внимание (свой усилия) ;
          ~ όλα τά προσόντα — обладать всеми достоинствами;
          ~ τήν προσοχή όλωνων — привлекать всеобщее внимание;
2) собирать, созывать;
          ~ τούς μαθητές — собрать учеников;
3) централизовать, объединять#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово сосредоточивать? — συγκεντρώνω
как на (ново)греческом будет слово концентрировать? — συγκεντρώνω
как на (ново)греческом будет слово группировать? — συγκεντρώνω
как на (ново)греческом будет слово собирать? — συγκεντρώνω
как на (ново)греческом будет слово накапливать? — συγκεντρώνω
как на (ново)греческом будет слово массировать? — συγκεντρώνω
как на (ново)греческом будет слово собирать? — συγκεντρώνω
как на (ново)греческом будет слово созывать? — συγκεντρώνω
как на (ново)греческом будет слово централизовать? — συγκεντρώνω
как на (ново)греческом будет слово объединять? — συγκεντρώνω
как с (ново)греческого переводится слово συγκεντρώνω? — сосредоточивать, концентрировать, группировать, собирать, накапливать, массировать, собирать, созывать, централизовать, объединять


ιουδαϊσμόςακρο-πιστοδότηςδώθενεπλαγιοφύλαξηγλωσσομαθήςαπεκδύομαιτροχάζωμπουκιάξεροψήσιμοπληγιάζωμοιρολατρίανυμφομανίαγλιγουδιάρηςλησταρχείοφυτολόγιοαφοπλίζωάλλοθιπροσποιούμενοςανανταπόδοτοςλυγηρός
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit