αντικείμενο

формы словаβ
αντικείμενο
το 1) предмет, вещь;
2) предмет, объект;
          είναι ~ μελέτης — это является предметом изучения;
          έγινε ~ θερμών εκδηλώσεων — его очень тепло приняли;
3) цель; конечная цель;
4) грам. дополнение;
          άμεσο ~ — прямое дополнение;
          έμμεσο ~ — косвенное дополнение;
          η πρόταση ~ — дополнительное предложение#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово предмет? — αντικείμενο
как на (ново)греческом будет слово вещь? — αντικείμενο
как на (ново)греческом будет слово предмет? — αντικείμενο
как на (ново)греческом будет слово объект? — αντικείμενο
как на (ново)греческом будет слово цель? — αντικείμενο
как на (ново)греческом будет слово конечная цель? — αντικείμενο
как на (ново)греческом будет слово дополнение? — αντικείμενο
как с (ново)греческого переводится слово αντικείμενο? — предмет, вещь, предмет, объект, цель, конечная цель, дополнение


γαγγραίνωσιςαπτερύγωταπαιδονομίαμαλαματικόυποδοχέαςχάρηκαακροσφαλήςελευθερώσιμοςπεθερικάκροκόςυπερδιήθησηανησυχώβρυόςακοομέτρησηπίπιζατοποθετώσκούριασμασυνασπίζωτρωγλοδυτώπεριηγήτριαφαγεντιανός
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit