αναπλάττω

формы словаβ
αναπλάττω
1) преобразовывать; трансформировать; совершенствовать;
2) перевоспитывать;
3) обновлять, восстанавливать, возрождать;
4) воспроизводить (в памяти, сознании и т. п.)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово преобразовывать? — αναπλάττω
как на (ново)греческом будет слово трансформировать? — αναπλάττω
как на (ново)греческом будет слово совершенствовать? — αναπλάττω
как на (ново)греческом будет слово перевоспитывать? — αναπλάττω
как на (ново)греческом будет слово обновлять? — αναπλάττω
как на (ново)греческом будет слово восстанавливать? — αναπλάττω
как на (ново)греческом будет слово возрождать? — αναπλάττω
как на (ново)греческом будет слово воспроизводить? — αναπλάττω
как с (ново)греческого переводится слово αναπλάττω? — преобразовывать, трансформировать, совершенствовать, перевоспитывать, обновлять, восстанавливать, возрождать, воспроизводить


αδολέσχημαεξάωροπολύδεντροςεπίφραγμααμάθευτοςμπρισίμιπρωτοστέφανοςπλάγιασμαμπιλλιέτοραχιαίοςκυβέρνησησυνιδιοκτησίαωάριοστρατηγώξεκούμπωτοςστοιχειωδώςδουπώφυλλοφορώσβώσελιδοποιητήςδυσκοίλιος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit