αναρρηχεύω

формы словаβ
αναρρηχεύω
1. делать более мелким, менее глубоким; [x:trans]делать более мелким,делать менее глубоким[/x:trans]

2. мельчать, становиться менее глубоким#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово делать более мелким? — αναρρηχεύω
как на (ново)греческом будет слово делать менее глубоким? — αναρρηχεύω
как на (ново)греческом будет слово мельчать? — αναρρηχεύω
как на (ново)греческом будет слово становиться менее глубоким? — αναρρηχεύω
как с (ново)греческого переводится слово αναρρηχεύω? — делать более мелким, делать менее глубоким, мельчать, становиться менее глубоким


προχώρησηβογγίζωνεκρογέννητοςλεμφαδενίτιδαμυκτηρίζωξυλόκαρφοπροβλήταδρέπωολολυγήημιπερίοδοςάφωταξανατύπωμασυγκατανεύωανένδοτοςαιμοπλαστικόςμπάλαεπιστρώνωρόϊδιευκέλαιοσπαργάνωσηγλισχρότητα
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit