ειμή

формы словаβ
ειμή
кроме, за исключением;
          δέν παρευρέθησαν, ~ μόνον οι στενοί συγγενείς — [phrase]никого не было, кроме самых близких родственников[/phrase];
          δέν κάνει άλλο ~ νά... — [phrase]он только и делает что...[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово кроме? — ειμή
как на (ново)греческом будет слово за исключением? — ειμή
как с (ново)греческого переводится слово ειμή? — кроме, за исключением


ανάγκηξαναβλέπωσμίχωαστέρινεφελομετρίαψαρόςσιμωνίαδιοξείδιοπενηντάριερμηνευτικάκάστοραςέζευξαστιχουργικόςαπογεννίδισεβνταλούταρτουφισμόςυστεραίοςεφτάπλευροςανακριβήςεκείθενεςξένη
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit