αμετάνοιωτ|ος

формы словаβ
αμετάνοιωτ|ος
нераскаявшийся; закоренелый; нераскаянный (уст.)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово нераскаявшийся? — αμετάνοιωτος
как на (ново)греческом будет слово закоренелый? — αμετάνοιωτος
как на (ново)греческом будет слово нераскаянный? — αμετάνοιωτος
как с (ново)греческого переводится слово αμετάνοιωτος? — нераскаявшийся, закоренелый, нераскаянный


αμπελουργώτροπήφύμαξεσβέρκωμαχοίρειοςευκολοθύμητοςσακάτευμαστάχτηκομματίζομαιφλορίνιαυτόματοςπαράνυμφοςξαναπαίρνωσυμπλέγμααντισυλληπτικόώραλευκοπώγωνχαψιάενδοδαπέδιοβόρακαςμπούγιο
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit