μαρμαρώνω

формы словаβ
μαρμαρώνω
1. 1) облицовывать, выкладывать мрамором;
2) фольк. превращать в мраморную глыбу, в камень;
3) перен. приводить в оцепенение;
          τό βλέμμα του μέ μαρμάρωσε — [phrase]его взгляд привёл меня в оцепенение[/phrase];

2. 1) превращаться в мрамор, окаменеть;
2) перен. окаменеть, остолбенеть, оцепенеть#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово облицовывать? — μαρμαρώνω
как на (ново)греческом будет слово выкладывать мрамором? — μαρμαρώνω
как на (ново)греческом будет слово превращать в мраморную глыбу? — μαρμαρώνω
как на (ново)греческом будет слово в камень? — μαρμαρώνω
как на (ново)греческом будет слово приводить в оцепенение? — μαρμαρώνω
как на (ново)греческом будет слово превращаться в мрамор? — μαρμαρώνω
как на (ново)греческом будет слово окаменеть? — μαρμαρώνω
как на (ново)греческом будет слово окаменеть? — μαρμαρώνω
как на (ново)греческом будет слово остолбенеть? — μαρμαρώνω
как на (ново)греческом будет слово оцепенеть? — μαρμαρώνω
как с (ново)греческого переводится слово μαρμαρώνω? — облицовывать, выкладывать мрамором, превращать в мраморную глыбу, в камень, приводить в оцепенение, превращаться в мрамор, окаменеть, окаменеть, остолбенеть, оцепенеть


οπλίτηςμπιμπελόρεμβάζωτάνυσητετράεδροςφακόςβαττολογώψαράδικοσμήριγξαιματένιοςσυνταξούλαευγνώριστοςκαπελλώνωελληνόφρωνθαλασσοποίησηυφαντόςαστήριχτοςνηπιοκομικόςαεροθεραπείαχόρδακλωστήριο
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit