ενυπάρχω

формы словаβ
ενυπάρχω
(αόρ. ενυπήρξα) 1) находиться, содержаться (в чём-л.); существовать (где-л.);
2) филос. быть имманентным#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово находиться? — ενυπάρχω
как на (ново)греческом будет слово содержаться? — ενυπάρχω
как на (ново)греческом будет слово существовать? — ενυπάρχω
как на (ново)греческом будет слово быть имманентным? — ενυπάρχω
как с (ново)греческого переводится слово ενυπάρχω? — находиться, содержаться, существовать, быть имманентным


κατήφειαπαρονομασίαστρατουλίζωσυναλλάσσομαιαλύπηταολοφύρομαιαποστέγασηλεγιωνάριοςυπερώιοςαμφιθαλήςευθύςενθουσιαστικόςυπερευχαριστώαιφνιδίωςαπολείτουργαωτολογίααντηχητικόςπροφυλάσσομαιληξιπρόθεσμοςφθοροποιόςπερίγειος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit