αχρωμάτιστ|ος

формы словаβ
αχρωμάτιστ|ος
1) неокрашенный, непокрашенный;
2) бесцветный, не имеющий цвета;
3) (чаще мн.ч.) некозырный;
4) не принадлежащий ни к какой партии, ни к какому политическому течению, независимый#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово неокрашенный? — αχρωμάτιστος
как на (ново)греческом будет слово непокрашенный? — αχρωμάτιστος
как на (ново)греческом будет слово бесцветный? — αχρωμάτιστος
как на (ново)греческом будет слово не имеющий цвета? — αχρωμάτιστος
как на (ново)греческом будет слово некозырный? — αχρωμάτιστος
как на (ново)греческом будет слово не принадлежащий ни к какой партии? — αχρωμάτιστος
как на (ново)греческом будет слово ни к какому политическому течению? — αχρωμάτιστος
как на (ново)греческом будет слово независимый? — αχρωμάτιστος
как с (ново)греческого переводится слово αχρωμάτιστος? — неокрашенный, непокрашенный, бесцветный, не имеющий цвета, некозырный, не принадлежащий ни к какой партии, ни к какому политическому течению, независимый


γόμωσημυξούλαταλαντώαποστακτικόςπαιχνιδιάρακαμπούριασμακαταγγελίαουρητήριοαρχηγίσκοςζηλιαρόγαταφιλολαϊκόςγαληνεύωαθωώνωταχυδρομώεγκλιτικόςσυντονισμένοςοκτέττοσχοινοσυντρόφισσακαταπτοώστακκάτοστοκ
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit