έλλειψη

формы словаβ
έλλειψη
η 1) недостаток, нехватка, дефицит, отсутствие (чего-л.);
          ~ εργατικών χεριών — нехватка рабочих рук;
          ~ βαρύτητας — невесомость;
          κατάσταση ~ης βαρύτητας — состояние невесомости;
          ~ στοιχείων ενοχής — отсутствие состава преступления;
          ~ θελήσεως (εμπιστοσύνης) — отсутствие воли (доверия) ;
          λόγω ~ης... — за недостатком (__чего-л.__) ;
          ένεκα ελλείψεως — за отсутствием;
2) :
          ελλείψει — из-за отсутствия, за отсутствием, за неимением;
          ελλείψει αποδείξεων — за отсутствием доказательств;
3) недостаток, пробел; промах, недочёт, упущение;
          ελλείψεις τής δουλείας — недостатки в работе;
          συμπληρώνω τίς ελλείψεις μου — восполнять свои пробелы;
          είναι ~ή μου — [phrase]это моё упущение[/phrase];
          γνωρίζω τίς ελλείψεις μου — [phrase]я знаю свой недостатки[/phrase];
4) эллипс#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово недостаток? — έλλειψη
как на (ново)греческом будет слово нехватка? — έλλειψη
как на (ново)греческом будет слово дефицит? — έλλειψη
как на (ново)греческом будет слово отсутствие? — έλλειψη
как на (ново)греческом будет слово недостаток? — έλλειψη
как на (ново)греческом будет слово пробел? — έλλειψη
как на (ново)греческом будет слово промах? — έλλειψη
как на (ново)греческом будет слово недочёт? — έλλειψη
как на (ново)греческом будет слово упущение? — έλλειψη
как на (ново)греческом будет слово эллипс? — έλλειψη
как с (ново)греческого переводится слово έλλειψη? — недостаток, нехватка, дефицит, отсутствие, недостаток, пробел, промах, недочёт, упущение, эллипс


ενσαρκωμένοςχλόασμααγουροξύπνημαξεσκονίστρακαδμείοςσυγγραφήσημάδευμαδυσπερίγραφοςμετρονομικόςεκατόμβαττονστίζωκρυολογώαρπακτικόερεβινθοειδήςγενικεύωυδροδοτούμαιγαλήνευμαφυλλάδιοβασίλεμακαββαλιστικόςμπάζα
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit