μούσα

формы словаβ
μούσα
I η 1) муза;
          επικαλούμαι τήν ~ν — вдохновляться (о поэте) ;
2) поэзия;
          νεοελληνική ~ — новогреческая поэзия;
3) мастерство, талант поэта;
          η ~ τού Ομήρου — гений, талант, поэтическая манера Гомера;

===
          θεραπεύω τάς Μούσας — заниматься поэзией;
          θεράπων των Μουσών — служитель муз, поэт#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово муза? — μούσα
как на (ново)греческом будет слово поэзия? — μούσα
как на (ново)греческом будет слово мастерство? — μούσα
как на (ново)греческом будет слово талант поэта? — μούσα
как с (ново)греческого переводится слово μούσα? — муза, поэзия, мастерство, талант поэта


κοχλιόκρανονχειράφετοςγωνιώδηςανεπιφύλακτωςφορομπηχτικόςγουρουνοτρίχηςδόντνασμαχαρτόδεσηολογράφωςδεκαετηρίδαδιασφίγγωυπηκοότηταάκοιροςάπτεροςμόλιςεντερεκτομίαμηχανοτεχνίτηςθαλπερόςλιθολογίαχαλυβώνωεκλεκτός
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit