μακραίνω

формы словаβ
μακραίνω
(αόρ. εμάκρυνα) 1. 1) удлинять, делать длиннее;
2) продлевать; растягивать, затягивать;
          ~ τήν αφήγηση μου — затягивать рассказ;

2. 1) удлиняться, делаться длиннее;
2) длиться, тянуться; затягиваться;
3) удаляться, отдаляться, отходить (от родных, друзей и т. п.)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово удлинять? — μακραίνω
как на (ново)греческом будет слово делать длиннее? — μακραίνω
как на (ново)греческом будет слово продлевать? — μακραίνω
как на (ново)греческом будет слово растягивать? — μακραίνω
как на (ново)греческом будет слово затягивать? — μακραίνω
как на (ново)греческом будет слово удлиняться? — μακραίνω
как на (ново)греческом будет слово делаться длиннее? — μακραίνω
как на (ново)греческом будет слово длиться? — μακραίνω
как на (ново)греческом будет слово тянуться? — μακραίνω
как на (ново)греческом будет слово затягиваться? — μακραίνω
как на (ново)греческом будет слово удаляться? — μακραίνω
как на (ново)греческом будет слово отдаляться? — μακραίνω
как на (ново)греческом будет слово отходить? — μακραίνω
как с (ново)греческого переводится слово μακραίνω? — удлинять, делать длиннее, продлевать, растягивать, затягивать, удлиняться, делаться длиннее, длиться, тянуться, затягиваться, удаляться, отдаляться, отходить


άτσουχτοςαντιπυρηνικόςρακοφόροςγάνωμαανατινάζομαιαπροφύλαχτοςαΰπνωτοςξεδιάλυμαδιατείνουσαφασματοσκοπίαλαμβάνωιστοθετώκλιματιστικόςσύριγξδημοκρατισμόςακούμπωταμή με λησμονείσμηγματογόνοςφαλαινοθηρικόςόχεντραπρόσφατον
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit