προϊόν

формы словаβ
προϊόν
το 1) продукт, продукция;
          τά ~τα διατροφής — продукты питания;
          κτηνοτροφικά ~τα — продукты животноводства;
          γαλακτοκομικά ~τα — молочные продукты;
2) товар, изделие;
          βιομηχανικά ~τα — промышленные товары;
3) плод, продукт, результат;
          ~ φαντασίας — плод фантазии;
          είναι ~ μακροχρονίου εργασίας του — [phrase]это результат его долгого труда[/phrase];
4) вознаграждение; награда;
          τά πενιχρά ~τα — скудное вознаграждение#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово продукт? — προϊόν
как на (ново)греческом будет слово продукция? — προϊόν
как на (ново)греческом будет слово товар? — προϊόν
как на (ново)греческом будет слово изделие? — προϊόν
как на (ново)греческом будет слово плод? — προϊόν
как на (ново)греческом будет слово продукт? — προϊόν
как на (ново)греческом будет слово результат? — προϊόν
как на (ново)греческом будет слово вознаграждение? — προϊόν
как на (ново)греческом будет слово награда? — προϊόν
как с (ново)греческого переводится слово προϊόν? — продукт, продукция, товар, изделие, плод, продукт, результат, вознаграждение, награда


μούλααποστάτισσααπρακτώδιακωμώδησηχαρακιάξαναμαθαίνωαβυσσοςβλενόρροιαταμιευτήριοαναφαγιάατεκνίαοκτάκιςμοσκομπιζέλιλινόακροσύρτηςειδησεολογίαδίκαυλοςπανδοχεύςέμαδραξιάαναδείχνομαι
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit