κυφούμαι

формы словаβ
κυφούμαι
1) горбиться, сутулиться;
2) горбиться, сгибаться от старости;

2. 1) горбить;
2) гнуть, сгибать, изгибать#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово горбиться? — κυφούμαι
как на (ново)греческом будет слово сутулиться? — κυφούμαι
как на (ново)греческом будет слово горбиться? — κυφούμαι
как на (ново)греческом будет слово сгибаться от старости? — κυφούμαι
как на (ново)греческом будет слово горбить? — κυφούμαι
как на (ново)греческом будет слово гнуть? — κυφούμαι
как на (ново)греческом будет слово сгибать? — κυφούμαι
как на (ново)греческом будет слово изгибать? — κυφούμαι
как с (ново)греческого переводится слово κυφούμαι? — горбиться, сутулиться, горбиться, сгибаться от старости, горбить, гнуть, сгибать, изгибать


πρωτοδουλεύωεξηνέχθηνεπταετίαδιέδυναμίαντοςθνήσκωάμισχοςελαιοπαραγωγικόςαναξιωσύνηροδωνιάμελετώμαικαρναβαλίστικοςψυχούλαστραπατσάδαχρυσοκέφαλοςπαρηγόριαεπίτακτοςυποτροφίαδοξασίαεξαερωτικόςαπειθαρχώ
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit