ιδέα

формы словаβ
ιδέα
η 1) идея;
          προοδευτικές ιδέες — передовые, прогрессивные идеи;
2) мысль, идея;
          σωστή ~ — счастливая идея;
          μου πέρασε η ~ — [phrase]мне пришла в голову мысль[/phrase];
          πρώτος είχε αυτή τήν ~ — [phrase]он первый подал эту идею[/phrase];
3) идея, замысел;
          η ~ τού έργου — идея произведения;
4) мнение, суждение;
          τί ~έχεις γι' αυτόν; — [phrase]каково твоё мнение о нём?[/phrase];
          είμαι τής ~ς σας — [phrase]у меня то же мнение, я с вами согласен[/phrase];
          πές μου τήν ~ σου — [phrase]скажи мне твоё мнение[/phrase];
5) намерение;
          είμαι της ~ς... — [phrase]я имею намерение, я думаю...[/phrase];
6) разг. самая малость, капелька;
          μάκραινε τό φόρεμα μιά ~ — [phrase]надо чуть-чуть удлинить платье[/phrase];

===
          έμμονη ~ — навязчивая идея;
          έχω (μιά) ~ γιά κάτι — иметь представление (__о чём-л.__) ;
          δεν έχω τήν παραμικρή ~ γιά κάτι — не иметь пи малейшего представления, понятия о чём-л.;
          η ~ σου είναν — [phrase]это тебе так кажется[/phrase];
          Μεγάλη ~ — великая идея (термин, обознач. великогреческий шовинизм) ;
          έχει μεγάλη ~ γιά τόν εαυτό του или είναι όλο ~ — [phrase]он высокого мнения о себе[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово идея? — ιδέα
как на (ново)греческом будет слово мысль? — ιδέα
как на (ново)греческом будет слово идея? — ιδέα
как на (ново)греческом будет слово идея? — ιδέα
как на (ново)греческом будет слово замысел? — ιδέα
как на (ново)греческом будет слово мнение? — ιδέα
как на (ново)греческом будет слово суждение? — ιδέα
как на (ново)греческом будет слово намерение? — ιδέα
как на (ново)греческом будет слово самая малость? — ιδέα
как на (ново)греческом будет слово капелька? — ιδέα
как с (ново)греческого переводится слово ιδέα? — идея, мысль, идея, идея, замысел, мнение, суждение, намерение, самая малость, капелька


αμεριμνοσύνηοπότανδοκαριάγκουραοψιμοςυψηλοτάτητίναγμαμακρότητακλειδοκυμβαλιστήςαντιφασίσταςάγνοιαανατρέφωξύστηςμιξοβάρβαροςσαπωνοποιίασυνέτισηεξερευνήτριαβιομηχανοποιούμαιεπιθανάτιοςευθυγράμμίσηψιλικατζίδικο
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit