εισαγωγή

формы словаβ
εισαγωγή
η 1) введение (внутрь - тж. лекарства); привнесение; вставление, вкладывание;
          ~ τού πλοίου στή δεξαμενή — вход судна в док;
2) впуск, допуск;
3) ввоз; импорт;
4) представление, рекомендация; внесение на рассмотрение;
3) юр. передача (в суд); привлечение (к суду);
6) введение (новшеств и т. п.); внедрение;
7) поступление; помещение (куда-л.);
          ~ μαθητών στή σχολή — поступление учеников в школу;
8) введение, предисловие; вступительное слово;
9) муз. увертюра, вступление#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово введение? — εισαγωγή
как на (ново)греческом будет слово привнесение? — εισαγωγή
как на (ново)греческом будет слово вставление? — εισαγωγή
как на (ново)греческом будет слово вкладывание? — εισαγωγή
как на (ново)греческом будет слово впуск? — εισαγωγή
как на (ново)греческом будет слово допуск? — εισαγωγή
как на (ново)греческом будет слово ввоз? — εισαγωγή
как на (ново)греческом будет слово импорт? — εισαγωγή
как на (ново)греческом будет слово представление? — εισαγωγή
как на (ново)греческом будет слово рекомендация? — εισαγωγή
как на (ново)греческом будет слово внесение на рассмотрение? — εισαγωγή
как на (ново)греческом будет слово передача? — εισαγωγή
как на (ново)греческом будет слово привлечение? — εισαγωγή
как на (ново)греческом будет слово введение? — εισαγωγή
как на (ново)греческом будет слово внедрение? — εισαγωγή
как на (ново)греческом будет слово поступление? — εισαγωγή
как на (ново)греческом будет слово помещение? — εισαγωγή
как на (ново)греческом будет слово введение? — εισαγωγή
как на (ново)греческом будет слово предисловие? — εισαγωγή
как на (ново)греческом будет слово вступительное слово? — εισαγωγή
как на (ново)греческом будет слово увертюра? — εισαγωγή
как на (ново)греческом будет слово вступление? — εισαγωγή
как с (ново)греческого переводится слово εισαγωγή? — введение, привнесение, вставление, вкладывание, впуск, допуск, ввоз, импорт, представление, рекомендация, внесение на рассмотрение, передача, привлечение, введение, внедрение, поступление, помещение, введение, предисловие, вступительное слово, увертюра, вступление


αποστολικόςγυναικίτιδροσιάαβαρεσιάίζημαοκτάγωνοαψέκαστοςζευλόράμμασκονισμένοςταγμαφιλαράκοςμαγκλαράςκυβόλεξομπλούζπυγονιπτήρκουταμάρατούβλοανευφημίααδιαφορίαμεσοτοιχίααμνηστεύω
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit