έκταχτ|ος

формы словаβ
έκταχτ|ος
1) внеочередной; непредусмотренный, непредвиденный;
          ~α έξοδα — непредвиденные расходы;
          ~ο συνέδριο — внеочередной съезд;
          ~ υπάλληλος — внештатный служащий;
2) чрезвычайный; экстренный;
          ~ον στρατοδικείον — чрезвычайный военный трибунал;
          ~η ευκαιρία — редкий случай;
          ~η έκδοση εφημερίδας — экстренный выпуск газеты;
3) исключительный, превосходный, великолепный;
          ~ άνθρωπος — исключительный человек;
          ~ φίλος — превосходный друг#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово внеочередной? — έκταχτος
как на (ново)греческом будет слово непредусмотренный? — έκταχτος
как на (ново)греческом будет слово непредвиденный? — έκταχτος
как на (ново)греческом будет слово чрезвычайный? — έκταχτος
как на (ново)греческом будет слово экстренный? — έκταχτος
как на (ново)греческом будет слово исключительный? — έκταχτος
как на (ново)греческом будет слово превосходный? — έκταχτος
как на (ново)греческом будет слово великолепный? — έκταχτος
как с (ново)греческого переводится слово έκταχτος? — внеочередной, непредусмотренный, непредвиденный, чрезвычайный, экстренный, исключительный, превосходный, великолепный


υπερεθνικόςαπιστομώνωσνακηλακάτηγελάδιαρκετάαυτοκοτάκρισηψηλοτάβανοςμειονεκτικόςκαστανότοποςπυρωτικόςαπόθεμαγνοιάσηγεωφυσικόςπαρασούσουμοςκόμιστρααμπελοκτηματίαςαλεστικάπρόναοςυποτροπικόςέκλαυσα
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit