σκέψη

формы словаβ
σκέψη
η 1) мысль; мышление;
          έκαμε τήν εξής ~ — а) [phrase]он подумал так;[/phrase] б) [phrase]он подал следующую мысль[/phrase];
          κατέχομαι από τή ~ — носиться с мыслью;
          ο ειρμός τών ~εων — ход мыслей;
          οδηγώ στή ~ — наводить на мысль;
2) размышление, раздумье; обдумывание;
          αυτό με βάζει σέ ~εις — [phrase]это наводит на размышления[/phrase];
          βυθίζομαι σέ ~εις — погружаться в размышления;
3) сомнение, колебание;
          μέ τά λόγια σου μ'εβαλες σέ ~ — [phrase]своими словами ты вызвал у меня сомнения, колебания[/phrase];
          μπαίνω σέ ~ — колебаться, сомневаться;
4) забота, беспокойство;
          αρρώστησε από τήν πολλή ~ — [phrase]он заболел от больших забот[/phrase];

===
          υπό ~ιν — (находящийся) на рассмотрении, на обсуждении#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово мысль? — σκέψη
как на (ново)греческом будет слово мышление? — σκέψη
как на (ново)греческом будет слово размышление? — σκέψη
как на (ново)греческом будет слово раздумье? — σκέψη
как на (ново)греческом будет слово обдумывание? — σκέψη
как на (ново)греческом будет слово сомнение? — σκέψη
как на (ново)греческом будет слово колебание? — σκέψη
как на (ново)греческом будет слово забота? — σκέψη
как на (ново)греческом будет слово беспокойство? — σκέψη
как с (ново)греческого переводится слово σκέψη? — мысль, мышление, размышление, раздумье, обдумывание, сомнение, колебание, забота, беспокойство


πιλάφιμεσάζωανεπίλυτοςπλήμμυρααπόρημαυποχρεωτικάτυμπανιαίοςυπέρογκοςανθοστολίζωβοτανολογωεξουθενίζωξεντύνομαιεμβάλλωδιακέντησηφτωχομάγαζοαυτομουντζώνομαιπεριπτύσσομαικρεμασμένοςαλειχούδευτοςπίπτωασφαλιστήριος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit