ασυμφωνία

формы словаβ
ασυμφωνία
η 1) несогласие; разногласия, расхождение (во мнениях);
          ~ γιά τό πότε νά φύγουμε — разногласия в отношении времени отъезда;
          ~ αντιλήψεων — расхождение во взглядах;
2) несогласованность; несоответствие, несовпадение;
          ~ λόγων καί πράξεων — несоответствие между словами и действиями;
          ~ δαπανών πρός τά έσοδα — несоответствие между расходами и доходами;
3) несовместимость (характеров);
          διαζύγιο λόγω ~ς χαρακτήρων — развод по причине несовместимости характеров;
4) непоследовательность (в суждениях и т. п.);
5) муз. диссонанс#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово несогласие? — ασυμφωνία
как на (ново)греческом будет слово разногласия? — ασυμφωνία
как на (ново)греческом будет слово расхождение? — ασυμφωνία
как на (ново)греческом будет слово несогласованность? — ασυμφωνία
как на (ново)греческом будет слово несоответствие? — ασυμφωνία
как на (ново)греческом будет слово несовпадение? — ασυμφωνία
как на (ново)греческом будет слово несовместимость? — ασυμφωνία
как на (ново)греческом будет слово непоследовательность? — ασυμφωνία
как на (ново)греческом будет слово диссонанс? — ασυμφωνία
как с (ново)греческого переводится слово ασυμφωνία? — несогласие, разногласия, расхождение, несогласованность, несоответствие, несовпадение, несовместимость, непоследовательность, диссонанс


κυλώκράτοςφοβισμένοςφουντουκήςσκάλαευρωτίασηεναποτύπωμαγραφειοκρατικόςΣμαράγδαδαμαστήριοςατμονομέαςασπρομουριάθυσίαψηφοθηρίακρυψίγαμοςποιμαντορικόςεγκαιρόττιτασίγουροςσυστεγάζομαιλουτρατζήςεξώνηση
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit