ακούρδιστ|ος

формы словаβ
ακούρδιστ|ος
1) ненастроенный (об инструменте);
2) незаведённый (о часах);
3) неподзадоренный



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово ненастроенный? — ακούρδιστος
как на (ново)греческом будет слово незаведённый? — ακούρδιστος
как на (ново)греческом будет слово неподзадоренный? — ακούρδιστος
как с (ново)греческого переводится слово ακούρδιστος? — ненастроенный, незаведённый, неподзадоренный


αποβραδινόςφιλαπόδημοςσβωλιάζωεκπίεσμαπροκλητικότηταευρόνοτοςστακτόςουσιαστικόαποχρωμάτισμόςδροσοδάκρυαπλότηταλευκόαπόκαμμαρομβίαπολυζωίαδιβολίζωκυανίτηςπρωτεργάτισσαχρύσωπονζερνίκιδέντρος




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit