τρόπ|ος

формы словаβ
τρόπ|ος
ο 1) способ, приём; образ, манера; путь, средство;
          ~ παράγωγης — способ производства;
          μέ τί ~о; — [phrase] каким образом?[/phrase];
          μέ καινούργιο ~ο — на новый лад, на новый манер;
          μέ διαφορετικούς ~ους — на разные лады;
2) образ, склад, характер;
          ~ ζωής (или του ζην) — образ жизни;
          ~ τής σκέψης — образ мыслей;
3) (материальные) возможности; средства;
4) муз. лад;
          μείζων ~ — мажорный лад;

          έλάσσων ~ — минорный лад;

===
          κατ' αυτόν τόν ~ο — таким образом;
          κατά κάποιο ~ο или ~ον τινά — некоторым образом; так сказать;
          κατά τόν ίδιο ~ο — равным образом;
          μέ κανένα ~ο или κατ' ουδένα ~ον — никоим образом;
          μέ κάθε ~ο или διά παντός ~ου — любым способом, во что бы то ни стало; всеми средствами;
          μέ ~ο — осторожно, деликатно#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово способ? — τρόπος
как на (ново)греческом будет слово приём? — τρόπος
как на (ново)греческом будет слово образ? — τρόπος
как на (ново)греческом будет слово манера? — τρόπος
как на (ново)греческом будет слово путь? — τρόπος
как на (ново)греческом будет слово средство? — τρόπος
как на (ново)греческом будет слово образ? — τρόπος
как на (ново)греческом будет слово склад? — τρόπος
как на (ново)греческом будет слово характер? — τρόπος
как на (ново)греческом будет слово возможности? — τρόπος
как на (ново)греческом будет слово средства? — τρόπος
как на (ново)греческом будет слово лад? — τρόπος
как с (ново)греческого переводится слово τρόπος? — способ, приём, образ, манера, путь, средство, образ, склад, характер, возможности, средства, лад


ιδιόρρυθμοςανδροκρατίαανθόςσκάλεμαπεταμένοςακαταλόγιστοκαραντίακτινολόγοςξεκαπακώνωζυμάσηαντιπαροχήπερίσχεσηαγριοπόταμολιπόψυχοςξαναμμένοςαέτωμαεθνοποίησηταιριασμένοςεσώκλειστοςσαφράνκολάρο
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit