όργανο

формы словаβ
όργανο
το 1) в разн. знач. орган;
          αναπνευστικά ~α — органы дыхания;
          νομοθετικά ~α — законодательные органы;
          τά ~α τού τύπου — органы печати;
          η «Πράβντα» - τής Κ.Ε. τού ΚΚΚΕ — «Правда» - орган ЦК КПСС;
2) перен. инструмент, орудие;
          ~ ψυχρού πολέμου — орудие холодной войны;
3) перен. агент, сотрудник (чаще тайный);
          ~ τής ασφάλειας — агент асфалии;
          τά ~α τής δικαιοσύνης (τής ασφάλειας) — органы юстиции (асфалии) ;
          τά ~α τού νόμου — стражи закона (о жандармах, судьях); блюстители закона (уст., ирон.) ;
          τά ~α τής τάξεως — блюстители порядка (о полицейских, тж. ирон.) ;
4) музыкальный инструмент;
          πνευστά (έγχορδα, κρουστά) ~α — духовые (струнные, ударные) инструменты;
          παίζουν τά ~α — играет музыка;
          μέ ~α — с музыкой;
5) муз. орган#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово орган? — όργανο
как на (ново)греческом будет слово инструмент? — όργανο
как на (ново)греческом будет слово орудие? — όργανο
как на (ново)греческом будет слово агент? — όργανο
как на (ново)греческом будет слово сотрудник? — όργανο
как на (ново)греческом будет слово музыкальный инструмент? — όργανο
как на (ново)греческом будет слово орган? — όργανο
как с (ново)греческого переводится слово όργανο? — орган, инструмент, орудие, агент, сотрудник, музыкальный инструмент, орган


πανώγραμμαχνούδιασμαβασιλίκιφιλομειδήςδάκτυλοντιστεγκέςαναγκαστικόςπαγωτατζίδικοπαραψαλιδίζωδίχηλαθροΐζωκαταστίζωξυούμαιδικαιοπραξίαεισπνοήγαριδομάτηςκατάχτησηστρογγυλοπρόσωπηαλλοιόσχημοςστερεομετρικόςμπιστοσύνη
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit