βαστάω

формы словаβ
βαστάω
(αόρ. (ε)βάσταξα (ε)βάστηξα) 1. 1) держать в руках, на руках, нести;
2) поддерживать; подпирать; быть опорой;
3) держать, удерживать; сдерживать; останавливать; обуздывать;
          βαστώ τά δάκρυα — сдерживать слёзы;
          δέν βαστάει τή γλώσσα του — [phrase]он невоздержан на язык[/phrase];
4) снимать, занимать (комнату, квартиру и т. п.);
5) заранее нанимать, арендовать (дачу, помещение и т. п.);
6) беречь, хранить (деньги, тайну и т. п.);
7) управлять, заведовать, вести;
          βαστώ τό σπίτι — вести дом;
          βαστώ λογαριασμό — вести счёт, учёт;
8) иметь при себе, с собой;
          δέν βαστώ λεφτά μαζί μου — [phrase]у меня нет с собой денег[/phrase];
9) держать за руку, вести за руку;
10) помогать, поддерживать;
11) сохранять, удерживать (листья, плоды);
12) держать (слово, обещание);
          βαστώ τήν τάξη — поддерживать порядок;
          βαστώ γινάτι — упорствовать, упрямиться;
          βαστώ κάκια — таить злобу, злобствовать; быть злопамятным;
          τό βαστώ — быть мстительным;
          την βαστάει στά χέρια — [phrase]он её носит на руках[/phrase];
          δέν βαστώ τό παιδί — преждевременно рожать;

2. 1) выдерживать, быть прочным, крепким; быть носким, (хорошо) носиться (об одежде, обуви и т. п.);
2) продолжаться, длиться;
          ο καυγάς βάσταξε πολύ — ссора продолжалась долго;
3) переносить, выносить, терпеть; держаться, крепиться;
          δέ βαστώ στό κρύο — не выносить холода;
          δέ βαστώ πιά — [phrase]я больше не в силах;??? мочи нет[/phrase];
          βάστα! — [phrase]крепись!, мужайся![/phrase];
4) быть смелым, осмеливаться, отваживаться, не бояться;
          σά σού βαστάει... — если осмелишься...;
5) происходить, вести род, происхождение;
          δέν ξέρει κανείς πούθε βαστάει η σκούφια του — никто но знает, какого он рода-племени;
6) мор. держаться курса, направления;
          βαστώ πλώρη или βαστώ ρότα — держать курс;
          βαστώ όρτσα — держать галс;
          βαστώ τιμόνι — а) править, стоять у руля; б) перен. быть хорошим хозяином#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово держать в руках? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово на руках? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово нести? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово поддерживать? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово подпирать? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово быть опорой? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово держать? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово удерживать? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово сдерживать? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово останавливать? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово обуздывать? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово снимать? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово занимать? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово заранее нанимать? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово арендовать? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово беречь? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово хранить? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово управлять? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово заведовать? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово вести? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово иметь при себе? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово с собой? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово держать за руку? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово вести за руку? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово помогать? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово поддерживать? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово сохранять? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово удерживать? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово держать? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово выдерживать? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово быть прочным? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово крепким? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово быть носким? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово носиться? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово продолжаться? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово длиться? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово переносить? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово выносить? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово терпеть? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово держаться? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово крепиться? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово быть смелым? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово осмеливаться? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово отваживаться? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово не бояться? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово происходить? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово вести род? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово происхождение? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово держаться курса? — βαστάω
как на (ново)греческом будет слово направления? — βαστάω
как с (ново)греческого переводится слово βαστάω? — держать в руках, на руках, нести, поддерживать, подпирать, быть опорой, держать, удерживать, сдерживать, останавливать, обуздывать, снимать, занимать, заранее нанимать, арендовать, беречь, хранить, управлять, заведовать, вести, иметь при себе, с собой, держать за руку, вести за руку, помогать, поддерживать, сохранять, удерживать, держать, выдерживать, быть прочным, крепким, быть носким, носиться, продолжаться, длиться, переносить, выносить, терпеть, держаться, крепиться, быть смелым, осмеливаться, отваживаться, не бояться, происходить, вести род, происхождение, держаться курса, направления


παστέλιοριζόντιοςεκφορητικόςπαρεμβολήτριμηνιαίοςλεκτικόταβατούριδεκατιστήςγυναικώνκαβαλικεύωευταξίαασπάραγοςμίνθηβομβυκοτρόφοςκομμούναπυρεκβόλοςγεροντοτρόφιατυροδοχείονεφέλιοαρνοκέφαλοέπιδιδυμίτις
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit