αγωγή

формы словаβ
αγωγή
η 1) воспитание; образование, обучение;
          σωματική ~ — физическое воспитание, физкультура;
          μουσική ~ — музыкальное образование;
          αισθητική ~ — эстетическое воспитание;
          δέν έχει καθόλου ~ — он совершенно невоспитан;
2) курс (лечения и т. п.);
3) юр. привлечение к суду; обвинение, иск;
          πολιτική (ποινική) ~ — привлечение к суду по гражданскому (по уголовному) делу;
          εγείρω (κινώ) ~ κατά κάποιου — возбуждать дело против кого-л.;
          τού έκαμα - — я предъявил ему иск#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово воспитание? — αγωγή
как на (ново)греческом будет слово образование? — αγωγή
как на (ново)греческом будет слово обучение? — αγωγή
как на (ново)греческом будет слово курс? — αγωγή
как на (ново)греческом будет слово привлечение к суду? — αγωγή
как на (ново)греческом будет слово обвинение? — αγωγή
как на (ново)греческом будет слово иск? — αγωγή
как с (ново)греческого переводится слово αγωγή? — воспитание, образование, обучение, курс, привлечение к суду, обвинение, иск


βραχύςαϋπνίαγυροτριγύρωαφοσιώνομαιπαρανοήσιμοςπαρτίδασταχολογάωμοντέλοαιτιοκρατίαδιούρησηθαλαμόσκυλοεπώμιονγιοφύλλιτεχνουργώδρένιοςσημύδαραχατλήςλίραποντικόςκατσαδιάζωορχίτιδα
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit