Новогреческий словарь


είμαι

είμαι
1. 1) быть, существовать; иметься;
          ποιος ξέρει, άν θά είμαστε τού χρόνου — [phrase]кто знает, доживём ли мы до следующего года[/phrase];
          είναι φόβος νά πεθάνει — [phrase]есть опасение(__,__) что он умрет[/phrase];
          δέν είναι τρόπος νά πεισθεί — [phrase]его невозможно убедить[/phrase];
2) быть, находиться;
          είναι εδώ — [phrase]он здесь[/phrase];
          ήσουν μακρυά; — [phrase]ты был далеко?[/phrase];
          είμασταν περίπατο — [phrase]мы гуляли[/phrase];
          ήταν στά ξένα — [phrase]он был за границей[/phrase];
          είναι μέ τις παντούφλες — [phrase]он в домашних туфлях[/phrase];
          ~ μέ τό μέρος σου — [phrase]я на твоей стороне, я с тобой[/phrase];
3) быть, происходить; случаться;
          τί είναι εδώ; — [phrase]что здесь происходит?[/phrase];
          τί ήτανε; — [phrase]что случилось?, что произошло?[/phrase];
4) быть (в каком-л. состоянии, настроении и т. п.);
          πως είσαστε; — [phrase]как вы поживаете?, как вы себя чувствуете?[/phrase];
          ~ καλά — [phrase]я чувствую себя хорошо[/phrase];
          είναι θυμωμένος — [phrase]он сердит[/phrase];
          ~ οτό κέφι — быть в настроении;
5) участвовать, принимать участие;
          ήταν κι' αυτός στό αντάρτικο — [phrase]он тоже участвовал в партизанском движении[/phrase];
6) быть включённым (в список и т. п.);
          δέν ~ στον κατάλογο των προσκεκλημένων — [phrase]я не включён в список приглашённых[/phrase];
7) а) принадлежать;
          τίνος είσαι σύ; — [phrase]ты чей?[/phrase];
          τίνος είναι η βάρκα; — [phrase]чья это лодка?[/phrase];
          τό σπίτι είναι τού πατέρα μου — [phrase]это дом моего отца[/phrase];
          είναι κι' αυτός της παρέας — [phrase]он тоже из этой компании[/phrase];
б) (о возрасте):
          πόσων χρονών (или ετών) είσαι; — [phrase]сколько тебе лет?[/phrase];
          ~ εικοσιτριών χρονών — [phrase]мне двадцать три года[/phrase];
8) :
          ~ από — происходить, вести свой род;
          ~ από φτωχή οικογένεια — [phrase]я из бедной семьи[/phrase];
          από πού είσαι; — [phrase]ты откуда?[/phrase];
          ~ από τή Μόσχα — [phrase]я из Москвы[/phrase];
9) :
          ~ γιά... :
а) собираться (куда-л. и т. п.)
;
          ~ γιά Θεσσαλονίκη — [phrase]я собираюсь в Салоники, мне надо ехать в Салоники[/phrase];
          είμαστε γιά φευγάλα — [phrase]мы думаем бежать, нам надо бежать[/phrase];
б) быть достойным (чего-л.) ;
          είσαι γιά φίλημα — [phrase]ты достоин поцелуя[/phrase];
          είναι γιά γέλια — [phrase]он смешон[/phrase];

2. (в качестве вспомогат. гл.) ;
1) (в знач. связки) быть; являться;
          εγώ ~ — [phrase]это я[/phrase];
          ~ νέος — [phrase]я молод[/phrase];
          είμαστε έτοιμοι — [phrase]мы готовы[/phrase];
          είμαστε καμμιά εικοσαριά — [phrase]нас около двадцати человек[/phrase];
          ποιος είσαι; — [phrase]кто ты?[/phrase];
          τί είναι αυτός; — [phrase]кто он такой?[/phrase];
          τί ώρα είναι; — [phrase]который час?[/phrase];
          τί καιρός είναι; — [phrase]какая погода?[/phrase];
          είναι ζέστη — [phrase]тепло[/phrase];
          είναι ψύχρα — [phrase]холодновато[/phrase];
          είναι δροσιά — [phrase]прохладно[/phrase];
          είναι κρύο — [phrase]холодно[/phrase];
          είναι χειμώνας — [phrase]зима[/phrase];
          είναι πολύ πρωΐ — [phrase]ещё раннее утро[/phrase];
          είναι κοσμοπλημμύρα — [phrase]очень много народа, огромное скопление народа[/phrase];
2) (употр. для образования сложных форм страд, залога) :
          θά ~ πεσμένος στό κρεββάτι — [phrase]я лягу спать[/phrase];

3. (с зависимым наклонением означает) :;
1) собираться, намереваться;
          ~ νά πάω εξοχή — [phrase]я собираюсь поехать за город[/phrase];
2) предполагаться;
          ήταν νά γίνει η παράσταση, μά ανεβλήθη — [phrase]должно было состояться представление, но было отложено[/phrase];
3) суждено;
          ήταν νά σπάσει κ' εσπασε — [phrase]ему суждено было разбиться, и он разбился[/phrase];
4) можно..., следует... ;
          είναι νά τά λές αυτά; — [phrase]разве можно такие вещи говорить?[/phrase];
          είναι νά τραβάει κανείς τά μαλλιά του! — [phrase]это такой ужас![/phrase];
          είναι νά τρελλαθεί κανείς! — [phrase]от этого можно с ума сойти!, от этого голова кругом идёт![/phrase];
5) настало, наступило время; [x:trans]настало время, наступило время[/x:trans]
          καιρός είναι νά σταματήσει — [phrase]пора остановиться, перестать[/phrase];
          είναι ώρα νά φεύγουμε — [phrase]время уезжать [/phrase] (уходить) ;

===
          ~ τής γνώμης ότι... — [phrase]я думаю, моё мнение таково(__,__) что...; я полагаю(__,__) что...[/phrase];
          ~ σέ θέση νά... — [phrase]я в состоянии, я могу[/phrase];
          ~ σέ διάθεση σας — [phrase]я к вашим услугам[/phrase];
          είσαι μέ τά καλά (или στά καλά) σου; — [phrase]ты в своём уме?[/phrase];
          δέν είσαι μέ τά καλά σου — [phrase]ты с ума сошёл, ты не в своём уме[/phrase];
          ας είναι — [phrase]пусть будет так[/phrase];
          όπως καί (или κι') αν είναι — [phrase]как бы то ни было[/phrase];
          τό φόρεμα αυτό δέν είναι πλέον (или πιά) της μόδας — [phrase]эта одежда уже не в моде[/phrase];
          είναι τρία χρόνια πού... — [phrase]три года прошло с тех пор, как...[/phrase];
          είναι πολύς καιρός πού δέν μιλήσαμε — [phrase]давно мы с вами не беседовали[/phrase];
          είναι στό χέρι μου — [phrase]это в моих руках, это зависит от меня[/phrase];
          είμαστε γιά νά 'μαστέ — [phrase]вот мы какие молодцы![/phrase];
          καί πού 'σαι όκόμα! — [phrase]и это ещё не всё!; и что ещё будет![/phrase];
          όπου (καί) νά 'ναι — [phrase]скоро, в скором времени; вот-вот[/phrase];
          νά 'ταν (καί) νά... — [phrase]если бы...[/phrase];
          τί 'σαι σύ καί τί 'μοι γώ — [phrase]калина себя хвалила[/phrase];
          αυτός είναι πού είναι — [phrase]он таков, каков он есть[/phrase];
          'ζ, αυτός είναι κι' άν είναι ψεύτης — [phrase]большего лгуна и не сыщешь![/phrase];
          πές μου μέ ποιόν πάς, νά σού πώ ποιος είσαι — [phrase]скажи мне, кто твой друзья, и я скажу тебе, кто ты[/phrase]


внешние ссылки озвучка | ru.wiktionary | el.wiktionary | en.wiktionary | greek-language.gr |как на (ново)греческом будет слово быть? — είμαι
как на (ново)греческом будет слово существовать? — είμαι
как на (ново)греческом будет слово иметься? — είμαι
как на (ново)греческом будет слово быть? — είμαι
как на (ново)греческом будет слово находиться? — είμαι
как на (ново)греческом будет слово быть? — είμαι
как на (ново)греческом будет слово происходить? — είμαι
как на (ново)греческом будет слово случаться? — είμαι
как на (ново)греческом будет слово быть? — είμαι
как на (ново)греческом будет слово участвовать? — είμαι
как на (ново)греческом будет слово принимать участие? — είμαι
как на (ново)греческом будет слово быть включённым? — είμαι
как на (ново)греческом будет слово быть? — είμαι
как на (ново)греческом будет слово являться? — είμαι
как на (ново)греческом будет слово собираться? — είμαι
как на (ново)греческом будет слово намереваться? — είμαι
как на (ново)греческом будет слово предполагаться? — είμαι
как на (ново)греческом будет слово суждено? — είμαι
как на (ново)греческом будет слово можно? — είμαι
как на (ново)греческом будет слово следует? — είμαι
как на (ново)греческом будет слово настало время? — είμαι
как на (ново)греческом будет слово наступило время? — είμαι
как с (ново)греческого переводится слово είμαι? — быть, существовать, иметься, быть, находиться, быть, происходить, случаться, быть, участвовать, принимать участие, быть включённым, быть, являться, собираться, намереваться, предполагаться, суждено, можно, следует, настало время, наступило время


#(ново)греческий словарьώσιςθωρακωτόςρωμανιστήςβούταςακούρδιστοςκαπετάνβέλοςδισκοειδήςανυστέρητοςσλαυικόςαγγουροντοματοσαλάταουμανιστήςκακοζώητοςμουρμούραεπαναφορέαςειλικρίνειαχολιάζωαγνοούμενοςαπολυμαίνωγυναικόπαιδαερειστικός


Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ωпереводы с персидского языка, литовский словарь, шведско-русский словарь, сборка мебели в Москве