βοήθεια

формы словаβ
βοήθεια
η 1) помощь, содействие; поддержка; подмога (разг.);
          αμοιβαία ~ — взаимопомощь;
          ζητώ (или καλώ σέ) ~ — взывать о помощи;
          παρέχω ~ — оказывать помощь, содействие;
          δίδω ~ или τείνω χείρα ~είας — подавать руку помощи;
          έρχομαι (или σπεύδω) σέ ~ — прийти на помощь;
          μέ τή ~ — с помощью, при поддержке, при содействии;
2) медицинское обслуживание, медицинская помощь;
          σταθμός πρώτων ~ών — пункт первой помощи, скорая помощь;
          παροχή πρώτων ~ων — оказание первой помощи;
3) подаяние, милостыня;

===
          ~! — [phrase]на помощь!, караул![/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово помощь? — βοήθεια
как на (ново)греческом будет слово содействие? — βοήθεια
как на (ново)греческом будет слово поддержка? — βοήθεια
как на (ново)греческом будет слово подмога? — βοήθεια
как на (ново)греческом будет слово медицинское обслуживание? — βοήθεια
как на (ново)греческом будет слово медицинская помощь? — βοήθεια
как на (ново)греческом будет слово подаяние? — βοήθεια
как на (ново)греческом будет слово милостыня? — βοήθεια
как с (ново)греческого переводится слово βοήθεια? — помощь, содействие, поддержка, подмога, медицинское обслуживание, медицинская помощь, подаяние, милостыня


εργοςάνανδροςβαΐζωανωνυμογράφοςμπάγκασχεδιοποίησηνομοθεσίαγιόμισηείδησηταβερνείονακόσσιτοςπαραθετικάάκοπαεξότουβατίςκαθεύδωσυνοικισμόςστέκαγιατρολογώευσυγκινησίαξεμολογιούμαι
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit