έξω

формы словаβ
έξω
1. πρόθ. Ι μέ γεν. 1) вне, за пределами (чего-л.);
          ~ τής οικίας — вне дома;
2) перен. сверх, выше (чего-л.);
          αυτό είναι ~ των δυνατοτήτων μου — [phrase]это выше моих возможностей[/phrase];
II μέ αιτιατ.:
          ~ από — :;
1) вне, за пределами (чего-л.);
          ~ από τό σπίτι — вне дома;
2) кроме, за исключением;
          ~ από λίγα αυγά δέν έμεινε τίποτε αλλά — [phrase]ничего не осталось, кроме нескольких яиц[/phrase];
3) подальше от (кого-чего-л.);
          ~ από μας (или από λόγου μας) — [phrase]подальше бы от нас[/phrase];

===
          ~ τόπον καί χρόνου — вне времени и пространства;
          ~ πάσης λογικής — против всякой логики;
          γίνομαι (или είμαι) ~ φρενών (или εμαυτού) — выходить из себя, быть вне себя от злости;
          είμαι ~ από κάθε υπόνοια — быть вне всякого подозрения;
          τά λέω ~ από τά δόντια — говорить всё в лицо, напрямик, высказывать всё в глаза;
          αυτό πιά είναι ~ από τά όρια — это уж сверх (всякой) меры; это уж чересчур;

2. 1) вовне, наружу;
          κυττάζω ~ — смотреть наружу (на улицу и т. п.) ;
          πάμε ~ — выйдем во двор, пошли на улицу;
          σκύβω ~ — высунуться наружу;
2) снаружи, вне помещения; на улице;
          όλη τή νύχτα μείναμε ~ — [phrase]всю ночь мы были на улице[/phrase];
          μένω στό βαπόρι, δέν βγαίνω ~ — оставаться на пароходе, не сходить на берег;
3) за границей;
          σπουδάζω ~ — учиться за границей;
          τά λεμόνια τά στέλνουν ~ — [phrase]лимоны отправляют за границу[/phrase];
4):
          από ~ — :
а) с наружной стороны, снаружи;
          βάφω τό σπίτι απ' ~ — [phrase]покрасить дом снаружи[/phrase];
б) наизусть, на память;
          μαθαίνω (или ξέρω) κάτι απ' ~ — выучить (или знать) что-л. наизусть;
в):
          απ'-απ'~ — а) стороной; б) незаметно, намёками;
          τού τώφερε απ'-απ'~ — [phrase]он ловко дал ему понять[/phrase];

===
          ~-~ — на самом краю;
          ~! — [phrase]вон![/phrase];
          ~ από δω! — [phrase]вон отсюда![/phrase];
          ~ φτώχεια! — [phrase]с бедностью покончено![/phrase];
          ~ νού! — [phrase]выбрось всё из головы!; плюнь (ты) на всё [/phrase] (разг.) ;
          βγάζω κάποιον ~ — прогонять, выгонять (__кого-л.__) ;
          ρίχνω ~ (τή βάρκα, τό πλοίο) — сажать на мель (лодку, корабль) ;
          τό ρίχνω ~ — пуститься в разгул;
          γυρίζω τά μέσα ~ — выворачивать наизнанку;
          μιά κι' ~ — разом;
          πέφτω ~ — а) прям., перен. садиться на мель; б) ошибиться, просчитаться;;

3. (τό) внешний вид, наружная сторона (чего-л.);
          είμαι στά μέσα καί στά ~ — быть важной фигурой;
          τό ~ τ' αυγού καί τό μέσα της ελιάς — погов. [phrase]на тебе боже(__,__) что мне не гоже[/phrase];

4. επίθ. ακλ. 1) прям., перен. внешний;
          η ~ γωνία — внешний угол;
          τά ~ πράγματα (или η ~ κατάσταση) — внешнеполитическая ситуация;
2) живущий за рубежом, вне страны;
          ο ~ ελληνισμός — греки(__,__) живущие вне Греции#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово вне? — έξω
как на (ново)греческом будет слово за пределами? — έξω
как на (ново)греческом будет слово сверх? — έξω
как на (ново)греческом будет слово выше? — έξω
как на (ново)греческом будет слово вне? — έξω
как на (ново)греческом будет слово за пределами? — έξω
как на (ново)греческом будет слово кроме? — έξω
как на (ново)греческом будет слово за исключением? — έξω
как на (ново)греческом будет слово подальше от? — έξω
как на (ново)греческом будет слово вовне? — έξω
как на (ново)греческом будет слово наружу? — έξω
как на (ново)греческом будет слово снаружи? — έξω
как на (ново)греческом будет слово вне помещения? — έξω
как на (ново)греческом будет слово на улице? — έξω
как на (ново)греческом будет слово за границей? — έξω
как на (ново)греческом будет слово внешний вид? — έξω
как на (ново)греческом будет слово наружная сторона? — έξω
как на (ново)греческом будет слово внешний? — έξω
как на (ново)греческом будет слово живущий за рубежом? — έξω
как на (ново)греческом будет слово вне страны? — έξω
как с (ново)греческого переводится слово έξω? — вне, за пределами, сверх, выше, вне, за пределами, кроме, за исключением, подальше от, вовне, наружу, снаружи, вне помещения, на улице, за границей, внешний вид, наружная сторона, внешний, живущий за рубежом, вне страны


βοριάςασφαλισττίριοπεριοδολόγησηφκιαρίζωαπότακτοςφαρισαϊσμόςέχειλιμενάρχηςτυπωτικάπαγίςμένκουπόνιακαθαίρετοςψωροπερηφάνειαεχινόζωαδιπλοψήφισηλινομπάμπακοςδόσιαξαπλωταριόφιλοχρήματοςνηστεύω
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit