αμμέ

формы словаβ
αμμέ
1. а, однако, но;
          ~ τί νόμιζες (τί θάρρευες); — [phrase]а ты что думал?[/phrase];

2. обязательно, конечно, ну да;
          θά 'ρθεις λοιπόν τό βράδυ; - ~; — значит вечером придёшь? - А как же, обязательно, ты ещё спрашиваешь?;
          ~ δέ, αμ' δε, ~ δά, αμ' δά — (да) нет#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово а? — αμμέ
как на (ново)греческом будет слово однако? — αμμέ
как на (ново)греческом будет слово но? — αμμέ
как на (ново)греческом будет слово обязательно? — αμμέ
как на (ново)греческом будет слово конечно? — αμμέ
как на (ново)греческом будет слово ну да? — αμμέ
как с (ново)греческого переводится слово αμμέ? — а, однако, но, обязательно, конечно, ну да


συνίζησηηχοεπεξεργασίαανθυπολοχαγόςθάττονγκαϊβόςτρωκτικόρέμβητετράχοροςεπιτομήμαγικάχωρίστραζητιάνακοροϊδίαεγχειρισμόςσπλαχνικόςαλέτριτηλεβολοστάσιογαβαθωτόςαλληλοβόροςπαραγεράζωσκόρ
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit