υπερβασία

формы словаβ
υπερβασία
η 1) превышение;
          ~ δαπανών — перерасход;
          κάνω ~ καθηκόντων (δικαιωμάτων) — превышать свой полномочия (права) ;
          κάνω ~ της αρμοδιότητας μου — превышать свою власть, свою компетенцию;
          καθ' ~ιν τού ωρισμένου αριθμού — сверх установленного лимита;
          ~ αμύνης — юр. превышение предела необходимой самообороны;
2) преодоление (трудностей, препятствий и т. п.);
          ~ εμποδίου — преодоление препятствия;
3) переваливание (через хребет);
4) нарушение (закона и т. п.)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово превышение? — υπερβασία
как на (ново)греческом будет слово преодоление? — υπερβασία
как на (ново)греческом будет слово переваливание? — υπερβασία
как на (ново)греческом будет слово нарушение? — υπερβασία
как с (ново)греческого переводится слово υπερβασία? — превышение, преодоление, переваливание, нарушение


καπνίλαατεκμηρίωτοςατόπημαιεροπραξίααιμάτωσηκοινοποιώτρικόδαμάζωμαυρομαμούναπρεσβείαιδεαλισμόςμαγνητοφώνησηενδεικνύωαπολογισμόςβροντοφωνάζωαλιάκατσαρόςκατακλυσμιαίοςκεράνομιμοποίησησακκουλές
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit