μακράν

формы словаβ
μακράν
1) далеко; вдалеке, вдали;
          είναν ~ πλέον η εποχή τής νεότητας — [phrase]уже далеко позади юношеские годы[/phrase];
2) вне;
          ~ πάσης υπόνοιας — [phrase]вне всякого подозрения[/phrase];

===
          ~ απ' εμού η σκέψις — [phrase]я далёк от мысли[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово далеко? — μακράν
как на (ново)греческом будет слово вдалеке? — μακράν
как на (ново)греческом будет слово вдали? — μακράν
как на (ново)греческом будет слово вне? — μακράν
как с (ново)греческого переводится слово μακράν? — далеко, вдалеке, вдали, вне


αυτοσυντήρησηεκπολιτισμόςεξέλασημεγαλιθικόςενδεκατημόριονσάρδίνηπρόρρησηδιπλότυποςαλισοκόφινοδραστηριότηταχαλαρώνωμαυροπούλιαπογεμάτοςπνθυμάωέμφασηεδαφιαίοςαψέκαστοςξεσκούντημαμελιτοεξαγωγήσυντεταγμένηαναθεματίζω
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit