άνοιγμα

формы словаβ
άνοιγμα
το 1) открывание, раскрывание; вскрытие (конверта и т. п.);
          ~ παρένθεσης — раскрытие скобок;
2) открывание, отпирание; раскрытие;
3) открытие, начало;
          ~ τού συνεδρίου — открытие съезда;
          τό ~ της βουλής — возобновление работы парламента;
          ~ τής θερινής περιόδου — начало летнего сезона;
          ~ λογαριασμού — открытие счёта;
4) дыра, отверстие; трещина, щель; расселина;
          τό ~ τού σπηλαίου — вход в пещеру;
5) проём; пролёт (моста);
6) расширение, более широкая часть (залива, долины и т. п.);
7) цветение, распускание;
8) прорывание, вскрытие (нарыва, раны и т. п.);
9) прокладывание (пути);
10) расширение, увеличение;
11) взлом, проламывание;
12) прояснение (погоды);
13) отплытие, выход в открытое море;
14) недостаток, нехватка, дефицит;

===
          ~ τής μύτης — кровотечение из носа#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово открывание? — άνοιγμα
как на (ново)греческом будет слово раскрывание? — άνοιγμα
как на (ново)греческом будет слово вскрытие? — άνοιγμα
как на (ново)греческом будет слово открывание? — άνοιγμα
как на (ново)греческом будет слово отпирание? — άνοιγμα
как на (ново)греческом будет слово раскрытие? — άνοιγμα
как на (ново)греческом будет слово открытие? — άνοιγμα
как на (ново)греческом будет слово начало? — άνοιγμα
как на (ново)греческом будет слово дыра? — άνοιγμα
как на (ново)греческом будет слово отверстие? — άνοιγμα
как на (ново)греческом будет слово трещина? — άνοιγμα
как на (ново)греческом будет слово щель? — άνοιγμα
как на (ново)греческом будет слово расселина? — άνοιγμα
как на (ново)греческом будет слово проём? — άνοιγμα
как на (ново)греческом будет слово пролёт? — άνοιγμα
как на (ново)греческом будет слово расширение? — άνοιγμα
как на (ново)греческом будет слово более широкая часть? — άνοιγμα
как на (ново)греческом будет слово цветение? — άνοιγμα
как на (ново)греческом будет слово распускание? — άνοιγμα
как на (ново)греческом будет слово прорывание? — άνοιγμα
как на (ново)греческом будет слово вскрытие? — άνοιγμα
как на (ново)греческом будет слово прокладывание? — άνοιγμα
как на (ново)греческом будет слово расширение? — άνοιγμα
как на (ново)греческом будет слово увеличение? — άνοιγμα
как на (ново)греческом будет слово взлом? — άνοιγμα
как на (ново)греческом будет слово проламывание? — άνοιγμα
как на (ново)греческом будет слово прояснение? — άνοιγμα
как на (ново)греческом будет слово отплытие? — άνοιγμα
как на (ново)греческом будет слово выход в открытое море? — άνοιγμα
как на (ново)греческом будет слово недостаток? — άνοιγμα
как на (ново)греческом будет слово нехватка? — άνοιγμα
как на (ново)греческом будет слово дефицит? — άνοιγμα
как с (ново)греческого переводится слово άνοιγμα? — открывание, раскрывание, вскрытие, открывание, отпирание, раскрытие, открытие, начало, дыра, отверстие, трещина, щель, расселина, проём, пролёт, расширение, более широкая часть, цветение, распускание, прорывание, вскрытие, прокладывание, расширение, увеличение, взлом, проламывание, прояснение, отплытие, выход в открытое море, недостаток, нехватка, дефицит


εκχυλίζωεπιλόχιοςκατουρογυάλιαγούννιαστοςπροσευχητήριοαλούφαχτοςφλερτπαρερμηνείααγγειέμφραξηφάτνηαναδενδράςσκοπούμενοςαργατινήκεραμιδάςσυσφίγγωληνοπατητήςαργασηπροσποίησητύπωμαθεοκρατικόκρυφογελώ
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit