δευτερεύων

формы словаβ
δευτερεύων
второстепенный;
          ~ουσα υπόθεση — второстепенное дело;
          ~οντα μέλη (или ~οντες όροι) τής πρότασης — грам. второстепенные члены предложения;
          πρόταση ~ουσα — грам. придаточное предложение#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово второстепенный? — δευτερεύων
как с (ново)греческого переводится слово δευτερεύων? — второстепенный


υπερπροστασίαμένοςψαραγκάθιβατραχάνθρωποςφυσέκιθρούμπαβενζεναμίνησαυτούεπεύχομαιαφαντασίωτοςδηλητηριάστριανοούμενοκουτούλιακαςλαιλαπώδηςενθέτωαπαρακολούθητοςσκολόπαξσυνοφρύωμακτένισμαεπανδρώνωλιμενοφύλακας
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit