ομολογία

формы словаβ
ομολογία
η 1) признание;
          σιωπηρή ~ — молчаливое признание;
          αναγκαστική ~ — вынужденное признание;
          κατά γενική ~ — по общему признанию;
2) юр. признание виновности;
3) облигация;
          ~ες τού δημοσίου χρέους — облигации иностранного государственного займа;
4) исповедание;
5) соответственность, подобие, аналогия, гомологичность#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово признание? — ομολογία
как на (ново)греческом будет слово признание виновности? — ομολογία
как на (ново)греческом будет слово облигация? — ομολογία
как на (ново)греческом будет слово исповедание? — ομολογία
как на (ново)греческом будет слово соответственность? — ομολογία
как на (ново)греческом будет слово подобие? — ομολογία
как на (ново)греческом будет слово аналогия? — ομολογία
как на (ново)греческом будет слово гомологичность? — ομολογία
как с (ново)греческого переводится слово ομολογία? — признание, признание виновности, облигация, исповедание, соответственность, подобие, аналогия, гомологичность


πεζικόγεροηλιάκοςφωτοχημείααγριόγαλλοςπαύλααθάμπωτοςδραστήριοςστραβοπατώρακέταμπρόκκολοφάνηκααντικυκλώνοςτουναντίονχωνεύωδιώχνωσυσχετικόςκατάληξηζαχαροπλαστείοπαράλλαξηεπωμίδιονενσάρκωση
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit