γυφτίζω

формы словаβ
γυφτίζω
1) походить на цыгана;
2) быть, становиться грязным, нечистоплотным; [x:trans]быть грязным, становиться грязным; быть нечистоплотным, становиться нечистоплотным[/x:trans]
3) скряжничать, скупиться; быть, становиться скупым [x:trans]скряжничать, скупиться; быть скупым, становиться скупым[/x:trans]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово походить на цыгана? — γυφτίζω
как на (ново)греческом будет слово быть грязным? — γυφτίζω
как на (ново)греческом будет слово становиться грязным? — γυφτίζω
как на (ново)греческом будет слово быть нечистоплотным? — γυφτίζω
как на (ново)греческом будет слово становиться нечистоплотным? — γυφτίζω
как на (ново)греческом будет слово скряжничать? — γυφτίζω
как на (ново)греческом будет слово скупиться? — γυφτίζω
как на (ново)греческом будет слово быть скупым? — γυφτίζω
как на (ново)греческом будет слово становиться скупым? — γυφτίζω
как с (ново)греческого переводится слово γυφτίζω? — походить на цыгана, быть грязным, становиться грязным, быть нечистоплотным, становиться нечистоплотным, скряжничать, скупиться, быть скупым, становиться скупым


αξέζωστοςαυτοκρισίανεκροσυλίααμπελόκλημαπλησίονμονοπολικόςαναμάσησηΣωτήριοςυπόστρωμαερωτιδέαςμισανοικτόςραγιαδισμόςξεπηδώαλφαβητισμόςκολιέαντίγονογελοιογράφωπαλιάλογοαμύριστοςτρωγλοδυτισμόςμπραζέρης
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit