φρόνημα

формы словаβ
φρόνημα
το 1) взгляд, воззрение; идея, убеждение;
          πολιτικά ~ήματα — политические взгляды;
          αλλάζω τά φρονήματα μου — менять свои взгляды;
          εκφράζω τό φρόνημα μου — выражать своё убеждение;
2) самосознание;
          εθνικό ~ — национальное самосознание#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово взгляд? — φρόνημα
как на (ново)греческом будет слово воззрение? — φρόνημα
как на (ново)греческом будет слово идея? — φρόνημα
как на (ново)греческом будет слово убеждение? — φρόνημα
как на (ново)греческом будет слово самосознание? — φρόνημα
как с (ново)греческого переводится слово φρόνημα? — взгляд, воззрение, идея, убеждение, самосознание


βάπτωουσιαστικάεπίρραμμασήκωσητηλεβόαςομορφάδαπολωνέζμισόκλειστοςτραχωματικόςασκαθάριποσόκοροϊδεύωαργατικόδουλοσύνηβιντεοσκοπώψευδομάρτυραςκαταβαίνωπεντομερίατσιγγούνανεφέλιοσείστρο
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit