παγαίνω

формы словаβ
παγαίνω
1. 1) идти; ехать;
          ~ μέ τά πόδια — идти пешком;
          ~ μέ τό ποδήλατο — ездить иа велосипеде;
2) ходить; посещать;
          ~ συχνά στό θέατρο — ходить часто в театр;
3) уходить, уезжать; отправляться;
          καιρός νά ~ουμε — пора уходить, уезжать;
4) проходить (о времени);
          πάνε πέντε χρόνια — прошло пять лет;
          πάνε τά παλιά — прошли старые времена;
5) быть к лицу, идти (тж. перен.); приличествовать, подобать;
          δέν πάει — неприлично, неуместно;
          δέν σου πάει αυτό — прям., перен. [phrase]это тебе не к лицу[/phrase];
          δέν πάει νά λές ψέματα — нехорошо лгать;
6) идти, использоваться; требоваться, уходить;
          μού πήγανε δυό χιλιάδες σέ γιατρούς καί φάρμακα — [phrase]у меня ушло две тысячи на врачей и лекарства[/phrase];
          θά πάει πολύ τσιμέντο — [phrase](на это) пойдёт много цемента[/phrase];
          παν πολλά λεφτά — ушло, потрачено много денег;
          τά κουρέλια πάνε γιά τήν κατασκευή χαρτιού — [phrase]тряпьё идёт на изготовление бумаги[/phrase];
7) идти (о часах); действовать, работать;
          τό ρωλόϊ μου δέν πάει σωστά — [phrase]мои часы идут неправильно[/phrase];
8) перен. идти (о делах и т. п.); обстоять;
          πως πάει η υγεία (υπόθεση) σας; — [phrase]как ваше здоровье?; (ваши дела)?[/phrase];
          πως πάνε οι δουλειές; или πως παν τά πράγματα; — [phrase]как идут дела?[/phrase];
          πάνε καλά τώρα τά οικονομικά μου — [phrase]мои финансовые дела идут хорошо[/phrase];
9) дойти (до какого-л. уровня - о жидкости); наполниться или опорожниться (до какого-л. уровня - о сосуде);
          τό νερό πήγε ως τή μέση — [phrase]вода дошла до середины[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово идти? — παγαίνω
как на (ново)греческом будет слово ехать? — παγαίνω
как на (ново)греческом будет слово ходить? — παγαίνω
как на (ново)греческом будет слово посещать? — παγαίνω
как на (ново)греческом будет слово уходить? — παγαίνω
как на (ново)греческом будет слово уезжать? — παγαίνω
как на (ново)греческом будет слово отправляться? — παγαίνω
как на (ново)греческом будет слово проходить? — παγαίνω
как на (ново)греческом будет слово быть к лицу? — παγαίνω
как на (ново)греческом будет слово идти? — παγαίνω
как на (ново)греческом будет слово приличествовать? — παγαίνω
как на (ново)греческом будет слово подобать? — παγαίνω
как на (ново)греческом будет слово идти? — παγαίνω
как на (ново)греческом будет слово использоваться? — παγαίνω
как на (ново)греческом будет слово требоваться? — παγαίνω
как на (ново)греческом будет слово уходить? — παγαίνω
как на (ново)греческом будет слово идти? — παγαίνω
как на (ново)греческом будет слово действовать? — παγαίνω
как на (ново)греческом будет слово работать? — παγαίνω
как на (ново)греческом будет слово идти? — παγαίνω
как на (ново)греческом будет слово обстоять? — παγαίνω
как на (ново)греческом будет слово дойти? — παγαίνω
как на (ново)греческом будет слово наполниться или опорожниться? — παγαίνω
как с (ново)греческого переводится слово παγαίνω? — идти, ехать, ходить, посещать, уходить, уезжать, отправляться, проходить, быть к лицу, идти, приличествовать, подобать, идти, использоваться, требоваться, уходить, идти, действовать, работать, идти, обстоять, дойти, наполниться или опорожниться


ραντίζωκαταλύτηςσωσμόςαμφικτυονίαντροπερόςαναζήτησηκάρπαδιόραμαπαλλάδιοεξαιρέτωςψυχομαχώκλίσηξέστρωτοςλουλουδικόκαταχώνωδιαφοροποιημένοςαποδείχνωάτυχηςδιάταμαβουτυροκομίααβωλοκόπητος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit