ενδεδειγμέν|ος

формы словаβ
ενδεδειγμέν|ος
1) подходящий, соответствующий;
2) мед. показанный#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово подходящий? — ενδεδειγμένος
как на (ново)греческом будет слово соответствующий? — ενδεδειγμένος
как на (ново)греческом будет слово показанный? — ενδεδειγμένος
как с (ново)греческого переводится слово ενδεδειγμένος? — подходящий, соответствующий, показанный


γωνίωμαscabellumψευδομονάδααραδαριάζαγγανάςκατεργάσιμοςχωροταξίαανηφορίζωομμάτιονορθοποδώλαθροθηρώγρύζωτορευτικήπετσετένιοςαρμέγκααπόπειρακουβέλλιολόφωτοςμελετητικόςτραχειοβρογχικόςπάχυνση
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit