βιγλίζω

формы словаβ
βιγλίζω
(αόρ. εβίγλισα) 1. 1) вести наблюдение; сторожить с вышки, с наблюдательного пункта; быть сторожем;
2) обдумывать, сосредоточенно думать;

2. 1) распознавать, различать (издалека);
2) наблюдать (незаметно), подсматривать (за кем-л.);
3) подстерегать, устраивать ловушку#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово вести наблюдение? — βιγλίζω
как на (ново)греческом будет слово сторожить с вышки? — βιγλίζω
как на (ново)греческом будет слово с наблюдательного пункта? — βιγλίζω
как на (ново)греческом будет слово быть сторожем? — βιγλίζω
как на (ново)греческом будет слово обдумывать? — βιγλίζω
как на (ново)греческом будет слово сосредоточенно думать? — βιγλίζω
как на (ново)греческом будет слово распознавать? — βιγλίζω
как на (ново)греческом будет слово различать? — βιγλίζω
как на (ново)греческом будет слово наблюдать? — βιγλίζω
как на (ново)греческом будет слово подсматривать? — βιγλίζω
как на (ново)греческом будет слово подстерегать? — βιγλίζω
как на (ново)греческом будет слово устраивать ловушку? — βιγλίζω
как с (ново)греческого переводится слово βιγλίζω? — вести наблюдение, сторожить с вышки, с наблюдательного пункта, быть сторожем, обдумывать, сосредоточенно думать, распознавать, различать, наблюдать, подсматривать, подстерегать, устраивать ловушку


αντρόχτιπεριοστίτιδααβάσιμοςεπακόλουθοςμπαγαποντιάδιαφημιστικόςχαρτέμποροςαναβόλιάμμιονδράσσομαιύψωσητετραγωνάκιοδήγησηχειροπεδώσυριγματώδηςζάφτιρηγόπουλουπεραισθητικόςτελαμώνατζετσουρβιά
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit