εξαρτώμαι

формы словаβ
εξαρτώμαι
1) зависеть, быть связанным с...; быть в зависимости от... ;
2) зависит, в зависимости от обстоятельств, смотря по обстоятельствам



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово зависеть? — εξαρτώμαι
как на (ново)греческом будет слово быть связанным? — εξαρτώμαι
как на (ново)греческом будет слово быть в зависимости? — εξαρτώμαι
как на (ново)греческом будет слово зависит? — εξαρτώμαι
как на (ново)греческом будет слово в зависимости от обстоятельств? — εξαρτώμαι
как на (ново)греческом будет слово смотря по обстоятельствам? — εξαρτώμαι
как с (ново)греческого переводится слово εξαρτώμαι? — зависеть, быть связанным, быть в зависимости, зависит, в зависимости от обстоятельств, смотря по обстоятельствам


στεγανότηταδευτεριάτικοςδίπνευστοςξυλάνθρακαςχέδρωψλαγνείααντεπαναστατικώςασυναρτησίαψιλόφλουδοςγιορτασμόςπροσανάβασηανασώζωαγχίνοιααποικοιμισμένοςωννομανήςατελώνιστοςυπερτονικόςδικαιολογώιδιότυπααλαφροχειμωνιάαυτόγραφος




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit